Influensa - om smitte, behandling og influensavaksine

Influensa smitter hvis man puster inn dråper med influensavirus, og også ved direkte kontakt. Symptomene kommer i løpet av en til tre dager.


av Kristin Børve    Oppdatert 05.02.2013 13:23:20   

Del på Facebook
annonse

Dråpe- og kontaktsmitte

Influensa smitter hvis man puster inn dråper med influensavirus fra smittede personer som hoster eller nyser, såkalt nærdråpesmitte. Man kan også smittes ved direkte kontakt. En liten smittedose er nok for å gi sykdom.

Inkubasjonstiden fra smitte til symptomer er vanligvis to dager, men varierer fra en til tre dager. Man er smitteførende fra den dagen symptomene viser seg og i tre-fem dager etterpå.

Når man har gjennomgått influensasykdom med én virusstamme, er man vanligvis immun i mange år etterpå mot denne stammen. Man kan også være immun mot lignende stammer, såkalt kryssimmunitet.

Symptomer ved influensa


Ved influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjoner i lunger, bihuler eller mellomøre.

Ca. 20 prosent eller en av fem har få eller ingen symptomer.

Barn, unge og influensa


Barn blir oftere syke av influensa, og A(H1N1)-viruset (svineinfluensa) er relativt nytt og kan derfor oftere gi sykdom hos barn enn de andre virustypene. Dette viruset gir i seg selv ikke mer alvorlig sykdom enn andre influensavirus.

Sjeldne tilfeller av livstruende sykdom kan forekomme med alle sirkulerende influensavirus, men har vært noe hyppigere hos ungdom og unge voksne med A(H1N1)-viruset (svineinfluensa.

Forkjølelse er ikke influensa

Ordene forkjølelse og influensa brukes ofte om hverandre. Men forkjølelse er en virusinfeksjon i slimhinnene i nese og hals. Snørr og rennende nese er typiske symptomer. Influensa er derimot en virusinfeksjon som også infiserer deler av nedre luftveier, og som rammer hele kroppen med smerter og feber.

Påvisning av influensa


Hvis det tas prøve fra nese eller hals tidlig i sykdomsforløpet, kan influensavirus påvises, og typen fastsettes. Det kan også tas blodprøve for å påvise antistoffer i blod.

Forekomst


Tidspunktet og størrelsen på utbruddet varierer mye mellom de ulike vintersesongene. I år med større epidemier kan 10-30 prosent av den norske befolkningen bli syke. Under Hong Kong-syken i 1960-70 ble anslagsvis 15-40 prosent av befolkningen syke.

Tall fra en svensk undersøkelse tyder på at i en gjennomsnittlig influensasesong dør anslagsvis 1500 personer. Av de som dør, er de fleste eldre og personer med alvorlig bakenforliggende sykdom.

Forebygging av influensa


Generelle smitteforebyggende råd er å vaske hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. Hvis du er syk, bør du holde deg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av hensyn til deg selv og for å unngå å smitte andre. Når barna er kvitt symptomene, kan de gå i barnehagen.

De viktigste forebyggende tiltakene forøvrig er vaksinasjon og medikamenter. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder fra høsten 2010 også vaksine mot svineinfluensavirus (A(H1N1)-virus).

Vaksine for sesonginfluensa bør gis i september-november. Vaksinen gir full beskyttelse etter én til to uker, hos 70-80 prosent av de vaksinerte. Hos eldre er beskyttelsen mot å bli syk noe lavere, men vaksinen gir betydelig redusert risiko for komplikasjoner.

Risikogrupper som bør vaksineres mot sesonginfluensa hvert år, og som kan få vaksine hos fastlegen til redusert pris, er:

 • Personer som er 65 år eller eldre

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide, særlig i 2. og 3. trimester

 • Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Voksne og barn med kroniske hjerte- og karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • Voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner

 • Voksne og barn med diabetes mellitus, både type 1 og type 2

 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt

 • Voksne og barn med kronisk leversvikt

 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2I tillegg anbefales helsepersonell å vaksinere seg. De er mer utsatt for smitte fra pasienter, og risikerer også å smitte sine pasienter om de blir syke.

Influensavaksine kan med fordel kombineres med vaksine mot lungebetennelse, såkalt pneumokokkvaksine. Ved utbrudd i helseinstitusjoner skal helsepersonell følge spesielle retningslinjer.

Kilde: www.fhi.no