FN slår alarm om aidsepidemien i Asia

Aidskommisjonen i Asia rapporterte den 26. mars at regionen vil oppleve kraftig økning av antall hivtilfeller og dødsfall som følge av aids, dersom ikke regjeringene i verdensdelen styrker forebygging av epidemien.


av Marit K. Johnsen    Oppdatert 10.04.2008 21:58:05   

Del på Facebook
annonse
En studie ledet av den FN-tilknyttete organisasjonen UNAIDS anslår at dersom man ikke øker forebyggingen, vil dødsfallene som følge av immunsvikt øke fra 440 000 til bortimot en halv million på årsbasis innen 2020. Antallet smittete vil også kunne øke fra 4,9 til 10 millioner innen samme år.

Til tross for at antall nye tilfeller av hivinfeksjon viser nedgang i enkelte land, bidrar aids til flere dødsfall enn både tuberkulose og andre sykdommer i aldersgruppen 15 til 44 år, heter det i rapporten fra UNAIDS.

Uten effektive forebyggingstiltak kan Asia forvente et årlig økonomisk tap på om lag 2 milliarder dollar innen år 2020, sa Dr. Chakravarthi Rangarajan som har ledet denne aidskommisjonen i regi av FN.

Mens aidsprogrammene i Asia i fjor trengte anslagsvis 6,4 milliarder dollar for å gjennomføre nødvendige forebyggende tiltak, ble bare 1,2 milliarder gjort tilgjengelig. Det er anslått at et minimumsbeløp for å kunne gjennomføre effektive forebyggende tiltak er 30 amerikanske cent per innbygger per år i denne delen av verden.

Hivsmitte i Asia øker først og fremst som en følge av ubeskyttet sex i et kommersielt sexmarked, ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn (MSM) og injiserende stoffmisbrukere.

Rapporten understreker videre at korrekt hivinformasjon er en forutsetning for å få til effektiv epidemiforebygging. Slike programmer må fremme kondombruk blant personer som selger seksuelle tjenester og blant MSM. I tillegg må man satse på beskyttelse for kvinner som har menn som er kunder på sexmarkedet samt arbeide for økt seksualundervisning i skolene.

Kilde: Hentet fra Nasjonalt folkehelseinstitutt