Fjalar!  Helse
HJEMGraviditet > Spedbarn > Spedbarnsstell >
Relateret tema
  - Amming
  - Amming eller flaske
  - Kolikk
  - Urolige barn

Sponsede linker

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Oppmerksomhetsvansker og språkutvikling hos for tidlig fødte barn

Tidlige oppmerksomhetsvansker kan være en viktig markør for senere språkferdigheter hos for tidlig fødte (premature) barn. Denne sammenhengen ser ut til å bli sterkere jo tidligere barnet er født.


av Kristin Børve    Oppdatert 31.01.2012 19:35:13   

Del på Facebook
annonse

For å bekrefte funnet trengs videre forskning, men studien baner vei for økt kunnskap om hvordan sammenhengen mellom oppmerksomhetsvansker og språkferdigheter utvikles over tid.

Slik kunnskap vil i fremtiden kunne bidra til tidlig diagnostisering av språkvansker hos premature barn.

Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom oppmerksomhetsvansker og språkutvikling fra 18 til 36 måneder hos premature barn med lav fødselsvekt. Tidligere studier har vist at regulering av oppmerksomhet er et spesielt problematisk område for premature barn. Det var derfor forventet at oppmerksomhetsvansker ved 18 måneder ville være en viktig markør for språkutviklingen mellom 18 og 36 måneder.

Data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

Studien er basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og inkluderer 1288 barn som ble født før svangerskapsuke 38 og veide mindre enn 2500g. Barnas oppmerksomhetsvansker og språkferdigheter ble rapportert av mor da barna var 18 og 36 måneder gamle. Mødrene svarte på totalt ni spørsmål om språkferdigheter (f.eks. Bruker barnet setninger som består av tre eller fire ord?) og totalt åtte spørsmål om oppmerksomhetsvansker (f.eks. Barnet kan ikke konsentrere seg, være oppmerksom lengre tid av gangen).

Viktig å kartlegge oppmerksomhetsfunksjon hos premature

I studien fant man en klar sammenheng mellom oppmerksomhetsvansker ved 18 måneder og språkutvikling fram til 36 måneder. Sammenhengen mellom språkferdigheter ved 18 måneder og oppmerksomhetsvansker fram til 36 måneder var derimot ikke like sterk. Disse resultatene tyder på at oppmerksomhetsvansker kan være en forløper til språkferdigheter hos premature barn. Det kan altså være spesielt viktig å kartlegge oppmerksomhetsfunksjonen for å kunne diagnostisere språkvansker tidlig.

I tillegg ble det i studien utført foreløpige analyser av et utvalg svært premature barn (født tidligere enn 33. svangerskapsuke). Her fant man en trend for at oppmerksomhetsvansker ved 18 måneder spiller en økende rolle jo tidligere barna er født når det gjelder å forutsi språkutviklingen mellom 18 og 36 måneder. Disse resultatene må tolkes med forsiktighet, da det er et relativt lite utvalg av svært premature barn i MoBa, og man må videre gjøre tilfredsstillende sammenligninger med et utvalg av barn født til termin.

Tidlige utviklingsveier

Premature barn har ofte høyere hyppighet av vedvarende kognitive vansker. Språk og oppmerksomhetsvansker er blant disse, selv om forholdet mellom disse vanskene ikke er godt studert. Denne studien bekrefter tidligere funn som viser at oppmerksomhetsvansker er en viktig markør hos premature barn. Studien belyser tidlige utviklingsveier for oppmerksomhet og språk.


Kilde:www.helsedirekoratet.no


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2020

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.